Personnel File

James Kotowski

James Kotowski, President of Jim’s Auto Mart, 6000 W. Forest Home Ave.

Photos

James Kotowski

Contribution to Robert Donovan of $100