Personnel File

Dimitrios Bousis

Dimitrios Bousis. Co-owner of Cermak Fresh Market chain

Dimitrios Bousis

Contribution to Jose G. Perez of $800